• Estàs a:
  • Compartir cotxe

A Andorra, el sector de la mobilitat representa més del 50% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), de les quals aproximadament un 15% provenen de la mobilitat interna.

  • 135.000 desplaçaments motoritzats diaris en vehicle privat.
  • Menys del 5% de les emissions de la mobilitat interna són generades pel transport públic.Per tal de reduir les emissions derivades de la mobilitat interna i prenent el compromís adoptat amb l’ Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica i l’Acord de joventut, s’ha desenvolupat l’eina andorra.compartir.org per tal de dotar a la ciutadania d’una alternativa de mobilitat sostenible.

Publica un Viatge